Kolejny udany audyt IFS za nami

kolejny udany audyt ifs za nami
2023-09-15

W tym roku audyt IFS w Piast Agro przeprowadzony został w trybie niezapowiedzianym, co oznacza, że audytor z niezależnej jednostki certyfikującej pewnego czerwcowego dnia zapukał do drzwi naszego zakładu aby sprawdzić zgodność naszego systemu jakości i bezpieczeństwa żywności z międzynarodowym standardem International Food Standard (IFS). W wyniku tej wizyty, nasz zakład produkcyjny Piast Agro znajdujący się w Dębnie uzyskał ocenę w przedziale 95 % - 100 % (dokładniej mówiąc powyżej 98%), dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat poświadczający spełnienie wymogów standardu IFS Food w wersji 7 na poziomie wyższym.

 

Standard IFS obejmuje sześć kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. Uznanie tych obszarów za zgodne ze standardem IFS Food poświadcza wysoką kulturę organizacji nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i jakości oferowanych przez nią produktów spożywczych, ale również zgodność z 275 wymaganiami dotyczącymi m.in. procesów produkcyjnych czy też ciągłego doskonalenia. Działania te wpisują się w naturalny sposób w prowadzoną od niemal 30 lat działalność Piast Agro Sp. z o.o. (wcześniej jako „Piast” Jan Kołodziej), stąd też decyzja kierownictwa Firmy o poddaniu polityki jakości zakładu bezstronnej ocenie akredytowanej jednostki certyfikującej. Dla naszych partnerów biznesowych posiadany przez nas certyfikat IFS Food w wersji 7 jest obiektywnym potwierdzeniem jakości zarówno naszej pracy, jak i dostarczanych przez nas produktów.