ETI - etyczny handel

W naszej firmie Piast Agro Sp. z o.o. przykładamy dużą wagę do etyki handlu, biznesu oraz zatrudnienia. Dlatego też działamy zgodnie z wytycznymi kodeksu ETI. Kodeks ETI to dokument stworzony przez organizację Ethical Trading Initiative - Inicjatywa Etycznego Handlu. Dokument ten dotyka dziewięciu podstawowych obszarów związanych z etyką zatrudnienia:

1. dobrowolność zatrudnienia

2. wolność zrzeszania się

3. bezpieczne i higieniczne warunki pracy

4. zakaz zatrudniania dzieci

5. godziwa płaca

6. zakaz narzucania nadmiernego czasu pracy

7. zakaz dyskryminacji

8. uregulowany stosunek pracy

9. zakaz nieludzkiego traktowania

Serdecznie zachęcamy Państwa do wdrożenia postanowień i wytycznych zawartych w tymże kodeksie. Informujemy również, że nasze kryteria kwalifikacji dostawców surowców, towarów i usług obejmują m.in. ocenę kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, kryteriami środowiskowymi oraz stosowaniem zasad etyki w biznesie.

Kodeks podstawowy ETI w polskiej wersji językowej pobrać można z poniższej strony:

Kodeks ETI PL - strona ETI

Co więcej, działamy w oparciu o nasz własny Kodeks Postępowania Piast Agro Sp. z o.o., który poza zapisami kodeksu podstawowego ETI uwzględnia również zapisy m.in. 8 podstawowych konwencji MOP, kluczowych dokumentów przyjętych przez ONZ oraz aktów prawa krajowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym Kodeksem. Można pobrać go z poniższej strony:

Kodeks Postępowania Piast Agro Sp. z o.o.

W ramach dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o ochronę środowiska, przyjęliśmy również Politykę BHP oraz Politykę Środowiskową:

Polityka BHP Piast Agro Sp. z o.o.

Polityka Środowiskowa Piast Agro Sp. z o.o.