Uprawa gorczycy na poplony

Uprawa gorczycy na poplony ścierniskowe.

Gorczyca , ze względu na szybkie wschody i duże przyrosty zielonej masy, jest bardzo popularną i wartościową rośliną uprawianą przez rolników po zbiorze plonu głównego jako poplon ścierniskowy, który może być wykorzystany na zielonkę dla zwierząt lub przyorany jako zielony nawóz.
Zieloną masę można wykorzystać już po okresie od 50 do 70 dni od zasiewu przy niskich nakładach poniesionych do jej wyprodukowania.
Dobrze rozwinięta gorczyca zaorana jako zielony nawóz może zastąpić około 20 ton obornika, co jest bardzo istotne w gospodarstwach w których nie ma produkcji zwierzęcej i nie wprowadza się go do gleby obornika.
Gorczyca uprawiana jako polony po zbożach oprócz dostarczenia glebie substancji organicznej pełni bardzo ważną role jako roślina fitosanitarna ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób i szkodników, które stanowią zagrożenie dla zbóż.
Gorczyca ma również właściwości mątwikobójcze  a szczególności niektóre odmiany, takie jak: Barka, Concerta, Litember, Maryna, Martigena, Metex, Radena, Rota, Sirola, Tango
Gorczyca może być uprawiana w czystym siewie, jak również z roślinami towarzyszącymi do których należą: facelia, gryka, facelia z gryką. Rośliny te idealnie pasują do siebie gdyż mają bardzo podobne wymagania klimatyczno-glebowe, mają podobne tempo wzrostu i wymagania agrotechniczne.
Najlepsze warunki do szybkiego wzrostu gorczycy to odpowiednia ilość opadów i umiarkowane temperatury (raczej chłodno) w sierpniu i wrześniu.

Uprawa gleby pod gorczycę

Przygotowanie stanowiska pod gorczycę nie jest szczególnie trudne i sprowadza się na glebach lżejszych do podorywki lub talerzowania czy gruberowania na głębokość około 10 cm a na glebach cięższych zaleca się płytką orkę na głębokość 14-18 cm, która wpłynie korzystnie na rozwój roślin, ale ze względu na ograniczenie kosztów nie wyklucza się uprawy analogicznej do tej która jest zalecana na glebach lekkich.
Jeżeli uprawę wykonuje się przy pomocy brony talerzowej lub kultywatora ścierniskowego bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie ich w specjalny siewnik do poplonów, którego koszt zakupu jest relatywnie niski a bardzo ułatwia zasiew poplonów przy jednym przejeździe.
W celu zwiększenia ilości zielonej masy można zastosować bardzo umiarkowane nawożenie mineralne, który należy wykonać przedsiewnie aby nawozy zostały staranie wymieszane z glebą.
Jeżeli chodzi termin siewu gorczycy to należy ją zasiać jak najwcześniej po zbiorze plonu głównego. Optymalny termin to początek sierpnia do 20 sierpnia. Gorczyca może być również siana później, ale wiążę się to z uzyskaniem mniejszej ilości masy zielonej szczególnie przy połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Bardzo ważne dla uzyskania zadowalających plonów gorczycy jest zapewnienie odpowiedniej obsady roślin, która zapewni uzyskanie zwartego łąnu. W tym celu zwiększamy ponad dwukrotnie normę wysiewu w porównaniu z siewem gorczycy na ziarno i wysiewamy od 18 – 25 kg/ha.
Gorczyca w mieszankach powinna być siana w następujących ilościach:
  • 7 do 11 kg gorczycy + 3-4 kg facelii + 40-50 kg gryki, lub
  • 9-14 kg gorczycy + 3-5 kg facelii
Oczywiście zasady doboru właściwej normy wysiewu stosujemy dokładnie tak samo jak przy siewie np. zbóż, czyli na glebach o wyższej kulturze stosujemy mniejszą normę wysiewu.
Przyoranie gorczycy na zielony nawóz powinno się wykonać  najpóźniej pod koniec października na głębokość 20-25 cm. Należy zwrócić uwagę aby zabieg wykonać w chwili gdy rośliny są jeszcze zielone, nie zdrewniałe i będą łatwo się rozkładać glebie w okresie od przyorania do momentu siewu roślin jarych.
Korzyści jakie daje przyoranie 10-14 ton gorczycy na 1 ha to oprócz wymienionych wcześniej jest wprowadzenie do gleby:
  • 30-50 kg/ha P2O5 ,
  • 125-150 kg/ha K2O,
  • 80-100 kg/ha N

Gorczyca Biała

Gorczyca
Biała

Gorczyca biała - Przyprawą są nasiona rośliny powszechnie uprawianej w wielu krajach. Ostry, palący smak gorczycy pochodzi od zawartego w niej olejku eterycznego

Więcej...>

Gorczyca Czarna

Gorczyca
Czarna

Gorczyca czarna jest rośliną przyprawową wykorzystywaną także w lecznictwie. Jej nasiona są w kolorze od ciemnego brązu do czerni.

Więcej... >

Gorczyca Sarepska

Gorczyca
Sarepska

Gorczyca sarepska - zawiera taniny, uniemożliwiające rozmnażanie się i hamujące rozwój roztoczy oraz bakterii Gram(-) i Gram(+). Jest to odmiana gorczycy białej i czarnej.

Więcej... >

Zapisz