Państwowe Fundusze Celowe

NAZWA I CEL PROJEKTU:

"Modernizacja floty sprzętu oraz hali magazynowej przedsiębiorstwa"

Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie floty posiadanych maszyn oraz zbudowanie hali magazynowej w celu zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa.

BENEFICJENT:

Piast Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dębno 400, 32-852 Dębno

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNIOSŁA:

8 968 216,13 PLN netto / 11 030 905,84 PLN brutto
w tym wartość dofinansowania 4 484 108,06 PLN

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przedsięwzięcie sfinansowano z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.