Poplony

Poplon jest to roślina uprawiana pomiędzy dwoma plonami głównymi. Wykorzystywana na zbiory zielonej masy, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Uprawa poplonu jest bardzo ważna ponieważ zwiększa biologiczną aktywność a także żyzność gleby, dostarcza jej składników mineralnych głównie azotu.

Wpływ poplonów na glebę:

  • sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów co powoduje hamowanie wzrostu chwastów.
  • przyczyniają się do wydobycia składników mineralnych z głębszych warstw ziemi
  • spulchniają glebę
  • zapobiegają wypłukaniu składników odżywczych z gleby.
  • wzbogacają glebę w składniki mineralne głównie w azot.

Rozróżnia się trzy rodzaje poplonów:

  • poplony ozime – wysiewane jesienią po całkowitym zbiorze plonu głównego, natomiast zbierane są wiosną roku następnego. Poplon ozimy to m.in. rzepak, żyto.
  • poplony ścierniskowe – wysiewane są w drugiej połowie lata zaraz po zbiorze wczesnego plonu głównego, zbierane jesienią, zalicza się do niego: rzepę ścierniskową, peluszkę, gorczyce białą.
  • wysieki między plonowe- siane są one wiosną wraz z plonem głównym, pozostając do jesieni tego samego roku. (saradela wsiana w żyto).

Gorczyca Biała

Gorczyca
Biała

Gorczyca biała - Przyprawą są nasiona rośliny powszechnie uprawianej w wielu krajach. Ostry, palący smak gorczycy pochodzi od zawartego w niej olejku eterycznego

Więcej...>

Gorczyca Czarna

Gorczyca
Czarna

Gorczyca czarna jest rośliną przyprawową wykorzystywaną także w lecznictwie. Jej nasiona są w kolorze od ciemnego brązu do czerni.

Więcej... >

Gorczyca Sarepska

Gorczyca
Sarepska

Gorczyca sarepska - zawiera taniny, uniemożliwiające rozmnażanie się i hamujące rozwój roztoczy oraz bakterii Gram(-) i Gram(+). Jest to odmiana gorczycy białej i czarnej.

Więcej... >

Zapisz