Gorczyca Piast Agro z certyfikatem "braku pozostałości glifosatu"

gorczyca piast agro z certyfikatem braku pozostalosci glifosatu
2023-10-30

Glifosat jest środkiem chemicznym wprowadzonym na rynek pod nazwą handlową Roundup. Obecnie spotkać można go pod kilkudziesięcioma innymi nazwami. Jest tzw. herbicydem totalnym, czyli nieselektywnym oraz jednym z najczęściej stosowanych środków do unieszkodliwiania chwastów, działającym poprzez wnikanie w głąb roślin. Wokół szkodliwości glifosatu od lat toczą się zaciekłe spory, a w Internecie odnaleźć można liczne badania, których wyniki wielokrotnie przeczą sobie nawzajem. Ostatecznie, w 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła, że glifosat silnie uszkadza oczy oraz jest niebezpieczny dla organizmów wodnych, ale jednocześnie stwierdziła, że obecne badania nie pozwalają na zaklasyfikowanie glifosatu jako kancerogen (czynnik przyczyniający się do rozwoju choroby nowotworowej), mutagen (czynnik zmieniający materiał genetyczny), czy związek chemiczny zagrażający reprodukcji.

Każdy ma jednak prawo do własnych wniosków. Już niemal 25 wieków temu Hipokrates stwierdził, że "lepiej zapobiegać, niż leczyć". W Piast Agro wychodzimy z tego samego założenia, dlatego też nasze systemy jakości i bezpieczeństwa żywności wykraczają poza podstawowe wymogi prawa. Kolejnym dowodem na nasze proaktywne podejście jest certyfikat, który otrzymaliśmy dzisiaj, tj. 30.10.2023 r., ale starania o jego uzyskanie i związane z nim działania trwały już od kilku miesięcy. Mowa tutaj o certyfikacji w ramach programu Glyphosate Residue Free prowadzonego przez The Detox Project. Proces certyfikacji oparty jest o współpracę z niezależnymi laboratoriami zewnętrznymi, akredytowanymi zgodnie z normą 17025, stosującymi najskuteczniejszą obecnie metodę badawczą do wykrywania pozostałości glifosatu, tj. LC-MS/MS (chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas). Przyznanie danemu produktowi certyfikatu Glyphosate Residue Free oznacza, że poziom pozostałości glifosatu wyznaczono jako "poniżej granicy wykrywalności określonej w ustawodawstwie" (ang. based on government limit of detection protocols and default Maximum Residue Limits [MRLs]).

Certyfikat Glyphosate Residue Free obejmuje wszystkie rodzaje gorczycy oferowane przez Piast Agro, zarówno konwencjonalnej, jak i organicznej. Sam certyfikat udostępniamy naszym klientom na ich życzenie, natomiast celem szybkiego zweryfikowania naszego zakresu certyfikacji zapraszamy na stronę The Detox Project.