Czyszczenie zbóż, nasion

W zależności od surowca, rodzajów zanieczyszczeń oraz wymaganych rezultatów  do czyszczenia wykorzystujemy trzy typy maszyn czyszczących.

  • wialnia sitowa którą dysponujemy ma najbardziej zaawansowany system powietrzny na rynku, nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju ziarna i nasion, idealna do trudnych separacji. 


  • separator grawitacyjny oddziela materiał  o różnej masie właściwej

  • sortownik optyczny to najbardziej zaawansowana i nowoczesna technologia sortowania i czyszczenia nasion oraz materiałów sypkich. Maszyna, w któryej szerokie zastosowanie znalazły wysokoczułe kamery optyczne oraz pneumatyczne wyrzutniki zaprojektowane do ponad 10 bilionów wystrzałów. Bardzo duża szybkość skanowania i wysoka rozdzielczość kamer zapewnia wydajną i skuteczną separację pod względem koloru. Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów możliwa jest analiza kształtu i wielkości sortowanych materiałów.
    Dzięki zastosowanym technologiom mamy możliwość uzyskiwania produktów spełniających restrykcyjne wymagania. Dotyczy to szczególnie produktów przeznaczonych do konsumpcji oraz nasion roślin uprawnych przeznaczonych do siewu.

Schemat sortownika optycznego i zasada działania:

Zasada działania sortownika optycznego została pokazana na rysunku powyżej. Surowiec jest dostarczany do zasobnika na górze maszyny, a następnie dozowany przez podajniki wibracyjne wpada na podłużne rynny. Płaskie lub kanałowe rynny grawitacyjne sprawiają, że materiał zostaje ukierunkowany z jednoczesnym zwiększeniem odległości pomiędzy poszczególnymi ziarnami. Następnie spada do optycznego obszaru kontroli, w skład którego wchodzi czujnik optyczny (kamera) i płytka tła. W ramach działania źródła światła, czujnik odbiera światło syntezy wybranego materiału, następnie dostarcza sygnał do przetwornika obrazu, który po zaawansowanej analizie każdego ziarna instruuje wyrzutniki zainstalowane w maszynie, aby otworzyć dyszę lub nie w zależności od wyniku analizy. Uruchomiony wyrzutnik trafia strugą sprężonego powietrza w ziarno, które nie spełnia założonych wymagań kierując je do kanału odpadowego. Zaakceptowany materiał wpada w odpowiednie kanały i jest transportowany do urządzeń pakujących.


Poniżej praca sortownika w zwolnionym (32x) tempie. Czyszczony produkt to gorczyca biała.


sortownik